Referat generalforsamling Ofoten Travlag 2011

Skrevet av Martha Susann Dalsbø,  03.03.2011

 

Referat generalforsamling Ofoten Travlag

31.02.2011. kl. 1900, Hotell Nordstjernen.


Frammøtte: 16 stk + 1 som kom sent


1.Godkjenning av innkallingen: ingen merknader, enstemmig godkjent


2. Valg av dirigent:Yngve Pedersen

    referent: Marianne Leivseth

to til underskriving av protokoll:Kjersti Thoresen og Frid-Eva Karlsen.


3.Årsberetning: ingen merknader, enstemmig godkjent.


4.Regnskap: ingen merknader, enstemmig godkjent.


5.Medlemskontigent 2012: står uendret på kr.250,-


6.Innkommende saker: ingen saker innkommet.


7.Valg:

1.Leder: på valg: Yngve Pedersen

valgkomiteens innstilling: Yngve Pedersen

Yngve Pedersen valgt, enstemmig godkjent.


2.Nestleder: på valg: Jack-Ivan Mikalsen

valgkomiteens innstilling: Jack-Ivan Mikalsen.(7 stemmer

Forslag: Gunnar Nilsen (8 stemmer)

1 blank semme.

Gunnar Nilsen valgt.


3.kasserer: på valg: Arnulf Knudsen.

Valgkomiteens innstilling: Arnulf Knudsen.

Arnulf Knudsen enstemmig valgt.


4.Styremedlem: Karina Karlsen synes det er litt tungvint å sitte i styret etter at hun flyttet til Harstad

Hun ønsker hvis mulig å kunne trekke seg som styremedlem.

Forslag til styremedlem: Frid – Eva karlsen (7 stemmer)

Trine Veronika Opdahl (8 stemmer)

1 blank stemme.

Trine Veronika Opdahl valgt som styremedlem for 1 år.


5.1.varamedlem: Forslag Frid-Eva Karlsen (5 stemmer)

Dag Lund (12 stemmer)

Dag Lund valgt til 1.varamedlem


6.2.varamedlem: Torbjørn Wallentinsen, enstemmig valgt.


7.Revisor:1.revisor: Torbjørn Wallentinsen

2.revisor: Mads Leivseth

Begge enstemmig godkjent

Vara revisor: Jan-Peder Pedersen foreslått, og enstemmig godkjent


8.Representant med personlig vara til forbundets generalforsamling: Leder og nestleder enstemmig valgt.


9.valgkommiteen: Marius Pedersen

Frid-Eva Karlsen

Dag lund

ensemmig godkjent.Møtet hevet kl.2000


Marianne Leivseth

referent


Kjersti Thoresen Frid-Eva Karlsen

underskriving av protokoll Underskriving av protokoll