generalforsamling 2013

09.11.2013

Ofoten travlag avholder generalforsamling 28.januar kl. 1900 på  Nordstjernen hotell.

innkomne saker må være styret ihende 3 uker før.

vell møtt :)