generalforsamling

Skrevet av kth,  30.11.2012

ofoten travlag avholder generalforsamling på nordstjernen hotell 29.januar 2013 kl. 1900

saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 3 uker før

vell møtt