Referat fra styremøte

12.11.2010

 

PROTOKOLL

fra styremøte 3/2010 i

Ofoten Travlag

 

Tid:

onsdag 06.10.10 Kl. 1900

Sted:

Hos Yngve Pedersen

Innkalt av:

Yngve Pedersen

Ordstyrer:

 

Referent:

Yngve Pedersen

Deltakere:

Yngve Pedersen, Jack-Ivan Mikalsen, 1. vara Trine.V.Opdahl 2. vara Torbjørn Wallentinsen. Ikke møtt: Arnulf Knutsen, Marianne Leivseth og Karina Karlsen.

 

 

 

 

 

 

Sak 1

Innkalling  og  saksliste.

Innkalling: ingen merknader.

 

Sak 2

 

 

Sak 3

 

 

 

 

Sak 4

 

 

Sak 5

Yngve orienterer om status på lagets treningsbane i Skjomen.

- det vil bli søket om videre midler fra nntf til baneprosjektet.

 

Orienterer om status i nntf og totonor

-innformerer litt om støyen i Harstad.

-leder var i møte med Ivar Egeberg og resten av styret i nntf og totonor

-ble sammenslåing av totonor og nordnorges travforbund til et storstyre.

 

  Styret sier ja til alle nye forespørsler om nye medlemmer til travlaget, så fremst det ikke har uforenelige

Verdier i forhold til våre synspunkter.

 

Julebord 2010

Yngve tar hovedansvar for julebordet.        

           

            

 

 

 

03.11.10

Marianne Leivseth

Sekretær.