Medlemsmøte Ofoten travlag 31.01.11

Skrevet av Martha Susann Dalsbø,  03.03.2011

Medlemsmøte Ofoten travlag

31.01.11 kl 2000 på hotell Nordstjernen.Frammøtte: 17 stk.


    1. sak: Generell diskusjon på travlagets fokus fremover.

    Hovedfokus blir å prøve å øke medlemsmassen, samtidig som det skal undersøkes om barn under 16 år er tellende som medlemmer.

Yngve orienterte om hvordan man kommer inn på medlemsregistret til DNT.


Prøve å øke inntekten til travlaget med:

- loddsalg: (sjekke med politiet vedr. regler først.)

-salg av diverse på andre arangementer ( skjomen helt rått foreslått, eventuelt parkerings-

avgift på treningsbanen ol.)


    1. sak: Yngve orienterte om eventuell sammenslåing av totonor og NNTF.


Ofoten travlag savner en høringsrunde vedr en sammenslåing. På bakgrunn av det ønsker

travlaget en utsettelse av avgjørelsen om en eventuell sammenslåing. Videre ønsker Ofoten

travlag å høre andre Nord-Norske travlags syn på saken.


3.sak Kåring av årets hest 2010 i Ofoten travlag.


Årets varmblodshest 2010 :Sunnybell

Årets kaldblodshest 2010 :Tordivel

Årets unghest 2010 :Bjørnli Min

Det ble stilt spørsmål fra medlemmene om hva som karaktiseres som unghest i Ofoten
travlag, 3 og 4-åringer eller bare 3 åringer.
Styrets vedtak er 3-åringer.

Eventuelt:
Baneprosjektet i Skjomen: Jobbe videre med treningsbanen.
Narvikdagen 2011: Arnulf(ansvarlig), Mads og Torbjørn.

Møtet hevet 2130

Marianne Leivseth
referent.