Boden den 24 september 2010

23.09.2010

Den 24 skal to hester fra Ofoten starte i Boden

Bjørnli Min kuskes av Kenneth Brenden

Haugedals Calle kuskes av Kenneth Brenden