Lofoten 30-04-11

Skrevet av Tangen,  28.04.2011

Oversikt over funksjonærer.

Travløp ” Lofoten Travpark ” 30/4-2011. Oppmøte kl 1100.

 

Funksjonærer :

 

Vekta   ( Registreringer )                 Håkon og Liv Øverås                         Radio   Oppmøte kl 1000

Hoveddommere                                Besørges fra DNT. A og B dommere            Radio

Dommersekretær                               Berit Evensen

Dommerkomité, hjelpere                   Linda Johansen                                  Kikkert / notatblokk

Dommerkomité, hjelpere                   Monika Hågensen                              Kikkert / notatblokk

                                                                                                         

Hovedstarter                                     Jan Rolf Nordstrand                          Radio

Hjelpestarter                                       Lennart Vebostad                 

Hjelpestarter                                      Oluf Svendsen

Hjelpestarter                                       Børge Klevstad                     

Plassjef                                              Sylva Dunvold                                   Radio

Bomvakt                                           Odd Ragnar Nordheim                      Radio

                                                          

Vedlikehold bane  / traktor             Robin Martinsen                                Radio 

 

Hjelpere sermoniplass hjelm            Oluf Svendsen

    hjelm           Monika Hågensen                             

                                        hjelm           Svenn Bjarne Pettersen

                                       hjelm           Torbjørn Larsen

Sjef  Ponniring                                 Marthe Øverås                                   Radio

Video  / målfoto / resultatservise     Are R Johansen, Frank Johnny Johansen  Radio

Foto sermoniplass                            Per Steinar Tangen

Lydansvarlig                                   

Måldommere                                    Anne Sofie Nilsen                              Radio

                                                           Tore Smedsund                                                                                                                     Lars Bernt Salomonsen         

                                                           Eirik Grønhaug

           

Løpsleder / speaker                          Kai Nicolaisen                                   Radio                                                                                                           

Parkering hestering                         Torbjørn Larsen                                 Oppmøte Kl 1000  

                                                          

Ansvarlig helsefaglig                        Sveinung Skårsett                             

Spille ansvarlig                                 Jorun Jakobsen

 

Alle funksjonærer må møte presis. Det skal kjøres prøveløp før ordinære løp starter.

 

Salg av programmer                           Fra kiosker,

 

Håper at alle kan stille. Hvis ikke må undertegnede få beskjed snarest.

 

 

Med hilsen

Dagfinn Martinsen

Tlf. jobb 76054850.  Priv 76084448   Mob. 90094266   Mail:  dagfinn@vestlofotenbil.no