Styreleder Jan Arne Skår, Totonor AS, trekker seg.

29.09.2017

Jan Arne Skår, styreleder i Totonor AS, har meddelt at han trekker seg fra sitt verv med øyeblikkelig virkning.  I denne forbindelse har Jan Arne Skår sendt ut en orientering som vi finner det riktig å dele med våre medlemmer.

Orientering pr. mail fra Jan Arne Skår finner du ved å klikke her.

Vedlegg: Orientering vdr. styresak  43/17 finner du ved å klikke her.

Vedlegg: Kommentarer etter høstkonferansen finner du ved å klikke her.

 

God lesning.