GENERALFORSAMLING

08.11.2017

Generalforsamling i Harstad og Oppland travlag avholdes torsdag 25. januar 2018 kl. 2000 i travkroa på Harstad travpark.

Du kan "klikke" fram saksdokumentene her:

SAKSLISTE  FOR  GENERALFORSAMLINGEN  her

Årsmelding 2017

Sportsmelding 2017

Ponnimelding 2017

Regnskap:          Balanse

                           Resultet

Budsjett   2018

Innkomne  saker: 1  Statutter for årets hest, kusk og rytter

                            2  Forslag om deling av Nord-Norge travforbund

                            3  Garanti for juridisk bistand til medlemmer som foreslås ekskludert

Valgkomiteens innstilling

Kontingenten foor 2019 foreslåes uendret.