Nord-Norge Travforbund

Skrevet av June Reyes,  04.01.2008

Nord-Norge Travforbund organiserer travlagene i Nord-Norge, tilsammen 14 travlag  fra Mosjøen i sør til Kirkenes i nord. Forbundet er Norges nest største travforbund med  ca. 1000 medlemmer. 

Forbundssekretær June Reyes har kontor på Harstad Travpark.
Kontortid sekretær: onsdag kl 08.00 - 16.00

Telefon:  93 08 84 63
Postadresse:  
Nord-Norge  Travforbund
Boks 5508
9496  Harstad.
Mail  sendes til:  dnt.nordnorge@travsport.no

  
14.12.2019 valgte følgende medlemmer av styret å trekke seg med umiddelbar virkning: Steve Strøm, Odd Geir Olsen, Else Bersvendsen, Ragnhild Olsen samt vara Rolf Høyland.

Styremedlem Tina Lagesen samt vara Erik Jæger og Ragnhild Stellander ble sittende.

16.12.2019 vedtar styret i DNT å sette NNTF under administrasjon frem til ordinær generalforsamling er avholdt. 

Ta gjerne en tur innom sidene til de enkelte travlag. Du finner link på førstesiden til forbundet.