Travlagshesten 2019

Skrevet av June Reyes,  30.10.2018
Artikkelbilde

Påmeldingen er åpnet

Travlagshesten Nord-Norge 2019

Travlagshesten kom i gang etter idé fra Ofoten Travlag. Oppstart for den nå avsluttede konkurransen var 01.05.2017, varighet et år. Skjetnejerva ble første vinner av travlagshesten. Konseptet ble godt mottatt da det ble introdusert. Travlagshesten brakte flere aktive løpshester til landsdelen og skapte godt engasjement i travlagene. Dette ønsker vi nå å videreføre i 2019.

Intensjon
Umiddelbart få opp antall starthester i Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) slik at vi kan opprettholde eller øke antall løpsdager her i nord. Skape engasjement i travlagene der travlagene bidrar til å rekruttere nye hesteeiere og skape sosiale plattformer.

Forutsetning
Sesongen varer fra 01.01.2019 tom 31.12.2019. I utgangspunktet bør det være min 10 hester for å videreføre prosjektet. Ved færre deltakere reduseres bonusutbetaling prosentvis (7deltakere = 70% utbetaling, 5 deltakere = 50% utbetaling). Alle travlag kan delta i konkurransen og det er mulig for travlaget å delta med flere hester. Det er også mulig for andre eier/leie-forhold å delta. Disse må da melde sin hest via travlaget og det er krav om medlemskap i travlag. Det åpnes for at eierskap fra Sverige/Finland kan delta. Kravet er at hesten er oppstallet og trenes i Nord-Norge. Det tilkommer en deltakeravgift per hest på kr 200,-. Disse pengene vil gå til premiering i denne konkurransen for 2019. Travlagene melder inn til sportssjefen i Totonor sin deltakelse innen 31.12.2018. Deltakeravgift betales inn til Nord-Norge Travforbund kontonummer 6428.05.16455, innbetalingen merkes med hestens navn.

Ansvar
Det er opp til travlaget hvordan kjøp/leie og drift av hesten skal finansieres. Hvert travlag bestemmer selv hvordan utvelgelse av trener skal foregå. Utvalgt trener må ha gyldig lisens utstedt av DNT. Sportssjefen i Totonor er ansvarlig for å føre oversikt poengstilling gjennom sesongen. Poengstilling oppdateres fortløpende på Harstad Travpark sin hjemmeside.

Hesten
Ved innkjøp/leie av hest gjelder følgende retningslinjer:

  • Hesten må ha startet i totoløp tidligere og skal være godkjent for start i totoløp pr. 31.12.2018.
  • Hesten må ikke ha startet i Nord-Norge siste 3 år inntil 30.09.2018 (det vil si at hester som ellers oppfyller retningslinjene for deltakelse i Travlagshesten 2019 vil ha mulighet å starte i Nord-Norge i perioden oktober-desember 2018)
  • Ingen generelle krav til rase, alder, kjønn eller opphav.
  • Dersom eier/leier finner det best å trekke hesten fra videre start, er det mulig å melde inn ny hest med samme eier/leier.

Ansvarlig trener
Valg av trener gjøres fritt i henhold til gjeldende lovverk og bestemmelser (jfr DNTs Lisensbestemmelser). Det er krav om at hesten er oppstallet og trent i Nord-Norge.

Poengberegning

Poeng oppnås ved deltakelse i totoløp i Nord-Norge. Samme poengfordeling gjelder uavhengig av proposisjon og/eller premieskala i det enkelte løp. Det er mulig for hesten å delta i løp utenfor Nord-Norge eller utenfor Norge. Starter utenfor Nord-Norge gir ikke poeng i konkurransen.

Poengfordeling er som følger:
Seier                25 poeng
2.plass             16 poeng
3.plass             14 poeng
4.plass             12 poeng
5.plass             10 poeng
6.plass             8 poeng
7.plass             6 poeng

Øvrige fullførte 1 poeng

Ved poenglikhet vinner den hesten som har startet flest totoløp i Nord-Norge gjennom sesongen. Er det fortsatt likt kåres vinneren på innbyrdes beste plassering i totoløp.

Etter sesongslutt utbetales 3 bonuspremier for beste sammenlagte resultat, uavhegig av rase. Bonuspremiene tilfaller andelslaget og er som følger:
kr 30.000,-
Kr 12.500,-
Kr  7.500,-
Vinnerdekken.

Premiering travlag

Det travlag som har hatt innmeldt vinneren av Travlagshesten Nord-Norge 2019 tildeles gavepremie for kr 10.000,-.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med forbundsleder Steve Strøm, tlf: 958 69 719

 

Påmelding til konkurransen gjøres til:
June Reyes, tlf 930 88 463
mail: dnt.nordnorge@travsport.no

 

Harstad 18.09.2018