Revidering Avlsplan for kaldblodshester

Skrevet av June Reyes,  14.11.2018
Artikkelbilde

Felles Svensk-Norsk Avlsplan for kaldblods er under revidering.

Avlsplan for kaldblodshester er under revidering og ny Avlsplan er forventet vedtatt i løpet av første halvår 2019 og vil da være gjeldende fra 2020. Utkastet til ny avlsplan er sendt ut til høring i hele organisasjonen. Avlsplan for kaldblodshester er felles med Sverige som også er inne i en høringsprosess.

Deler av forslagene er foreslått fra norsk side, og så langt bare presentert for de svenske medlemmene i den Svensk-Norske Kaldblodskomiteen. Dette gjelder blant annet forslaget om livstidskvoter, og forslaget om forbud mot kåring av hingster som er et resultat av 2+3-krysning meldes det fra DNT.

Det er ønske om en grundig behandling i hele organisasjonen og høringsnotatet er oversendt samtlige travforbund og de samarbeidene organisasjonene Veikle Balder og Norsk Hesteeierforbund. Høringsfrist 11. januar 2019.

 Høringsdokumentet kan du lese her (trykk på linken)