Generalforsamling 9. mars 2019

Skrevet av June Reyes,  09.01.2019
Artikkelbilde

Generalforsamling Nord-Norge Travforbund

Avholdes lørdag 9. mars 2019 i Harstad.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest  onsdag 6. februar. Eventuelle saker sendes forbundssekretær.