Styret

Styret i Ringsaker og Omegn Travlag i 2020

Per Sandbakken: Leder  persandb@online.no 90999065

Tormod Skaare: Nestleder  

Bjørn Andresen: Regnskap og kasserer bjorn.andresen@felleskjopet.no 91699797

Jan Berg: Nettansvarlig jkaare2@gmail.com 98869872

Anne Berit Sveen: Styremedlem

Ponnigruppe : Aina T Petrud

Varamedlem 1: Kamilla Nilsen

Varamedlem 2: Anita Bernhartsen