Styremøte nr.8. 21.12.20

30.12.2020

STYREMØTE i Ringsaker og omegn travlag på Buttekvern 17. desember 2020

Til stede:

Formann Per Sandbakken, Bjørn Andreassen , Anne-Stine Lilleøen Werven,  Anne Berit Sveen, Tormod Skaare, Jan Berg,

Forfall: Camilla Nilsen, Anita Bernhardsen

Sakliste: 

  • Referat

  • Generalforsamling

  • Amatørstallen

  • Eventuelt

Per gikk gjennom referatet fra møtet den 20.10.20. Særlig ble det understreket at ideen om løpshest dedikert svakstilte, eksempelvis bofelleskap skal jobbes videre med.

Referat godkjent.

Generalforsamling

Generalforsamling forsøkes avholdt 29.01.21. Dette er en løpsdag.  Valgsituasjonen er som følger:

Formann Per Sandbakken   - på valg    

Nestformann Tormod Skaare  - ikke på valg

Styremedlem/kasserer Bjørn Andresen  - på valg    

Styremedlem Anne Berit Sveen   - ikke på valg

Styremedlem Jan Berg  - ikke på valg

Vara:

Camilla Nilsen flytter og trekker seg?

Anita Bernhardsen  - ikke på valg

Anne Stine Lilleøen Werven stallansvarlig som ønsker avløsning. Forslag på Karoline Sveen?

Saker som ønsket tatt opp på GF må være styret i hende innen 20 Januar 2021

Amatør Stallen er full

Det ble bestemt møte i valgkomiteen sammen med styret torsdag 07.01.21

 

Styret  21.12.20