Styremøte nr.6. 25.08.20

05.10.2020
Styremøte buttekvern 25082020
  • Tilstede Per,bjørn,Jan,Anne Stine,Anita,Anne Berit
  • Ikke møtt Tormod,Camilla
Angående tandemvogner på Biri så skal vi høre om de kan settes i garasjen sånn at de står under tak og den siste vogna henter Per hos Bjørn Steinseth.
Vi har nå kommet til enighet om at laget utbetaler kroner 1000 for godkjent mønstringsløp og godkjent prøveløp,presiserer godkjent prøve og mønstringsløp.
Som tidligere kan det søkes om reisetilskudd for lagets medlemmer ,dette sendes inn i juni/desember til Per og er fortsatt kroner 300;-
Dette gjelder også for reise til mønstrings og prøveløp.
Medlemsansvarlig er som tidligere avtalt Anita.
Det skal lages skjemaer for mønstringsløp,prøveløp og reisetilskudd ,disse kan skrives ut på nett.
Endre navn på løp i oktober fra Ylblesa til Veslepajas Minneløp.
Spill:Jan deler På lag jobben med Knut Nysveen,jan tar kontakt.
Lokalkjøring blir fortsatt utsatt inntil videre med tanke på smittevern.
Amatørstallen fungerer greit,litt trøbbel med luftegårder men dette skal ordnes,Karoline har fått beskjed om å si fra med en gang det oppstår noe.
Vi gikk raskt igjennom Dnt sin årsberetning/forslagshefte.
referent: Anne Berit