Styremøte nr.5. 30.07.20

05.10.2020

STYREMØTE i Ringsaker og omegn travlag på Buttekvern 30. juli 2020

Til stede:

Formann Per Sandbakken, Jan Berg, Anne-Stine Lilleøen Werven Anne Berit Sveen, Tormod Skaare, Anita Bernhardsen

Forfall: Bjørn Andresen

Sakliste:

  • Lokalkjøringer
  • Vogner
  • Mønstringsløpstilskudd
  • Kjøretilskudd
  • Medlemsansvarlig
  • Medlemsmøter
  • Amatørstallen
  • Eventuelt

Lokalkjøringer

Lokalkjøringen utsettes fortsatt på ubestemt tid til det koronareguleringene er over. Premiene har vi klare!

Vogner: Jan har kontroll på vognene laget eier og sørger for at disse lagres i kjelleren der startbilen står!

Mønstringsløpstilskudd

Styret vedtok at lagets medlemmer får et tilskudd på kr 1000,- ved godkjent mønstringsløp .Kjøretilskudd

Søknad om kr 300,- i kjøretilskudd må sendes Per Sandbakken på adr som tilhører laget INNEN 20. august. Gjelder også godkjent mønstringsløp og prøveløp.

Medlemsansvarlig

Anita Bernhardsen tar tak i frafalne medlemmer og ser etter nye!

Medlemsmøter

 

Amatørstallen:

Anne-Stine og Jan gjør en forbilledlig jobb med stallen. Ledig boks utlyst! Vi vil IKKE ha gjæret silo inn i stallen! Kun tørt høy!

Generalforsamling på Gardermoen 29. august!

Eventuelt

Per tar initiativ til et felles møte mellom alle de lokale travlagene som sogner til Biri travbane, Biri og Snertingdal, Gjøvik travlag, Lillehammer og Omland Travlag og oss.

Per reagerer på at tillitsvalgt i travet uttrykker at han aldri spiller på hest! Den deler hele styret!

Det tas en ny runde med tøy med lagets logo!

 

Styret