Søknad om DU-Midler

18.11.2018

Hei.

Nå er det tid for å søke om DU-Midler igjen.

Har du/dere ønske om å få dekket noen utgifter til treningsfasiliteter eller annet som kan fremme trening osv av travhest i ditt nærområde, kan du søke om å få dekket litt av utgiftene du har hatt til dette. Søknaden sendes til Travlaget v/Kristin Randgaard, Rognvegen 2a, 2385 Brumunddal.

Så vil hun sende det videre til Travforbundet. Så er det opp til de om hvem om hvor mange som vil få tildelt noen midler. (P:S. Husk å skrive en god begrunnelse for hvorfor dere ønsker å få dekket inn litt av utgiftene, da dette blir lagt til grunn for utvelgelsen av hvordan midlene blir fordelt)

 

Frist for søknad er 01.12.18

Søknadspapirer kan lastes ned her.