Invitasjon medlemsmøte/stallbesøk Torsdag 13 Juni Kl 18.30