Innkalling til GF 2019

26.11.2019
26.11.2019

Innkalling til Generalforsamling i Ringsaker og Omegn Travlag

Generalforsamlingen blir holdt på

Biri travbane Fredag 31. Januar 2020 kl. 17.00

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 3 uker før.

Styret

 https://www.facebook.com/groups/623245594358617/