Innkalling til GF 2019

20.11.2018

Innkalling til Generalforsamling i Ringsaker og Omegn Travlag

Generalforsamlingen blir holdt på

Biri travbane Fredag 25. Januar 2019 kl. 17.00

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 3 uker før.

Styret