Innkalling til GF 2019

16.01.2020
Innkalling med årsberetning og valgkommiteens innstilling er sendt i posten, til alle medlemmer den 15.01.20. Regnskapet er beklageligvis ikke ferdig, men vil bli lagt ut så fort det er levert revisor og godkjent.