0613 Hallingdal Tråvlag


Generalforsamling 2017 for Hallingdal Tråvlag avholdes i Vinn Halllingdals lokaler 23.januar 2018 kl. 19.00 
Saker som ønskes behandlet må være styret ihende innen 09.01.2018.

Saksliste her

Styret.


Generalforsamlingen 2016.

Årsrapport 2016 her