Styre og verv 2019

 

Styret 2020

Leder:

Ernst-Petter Knutsen

epknutsen@hotmail.no

tlf. 414 13087


Nestleder:


Vegar Wetterstad

 


tlf.986 63 299
Sekretær:

Ingebjørg Grimnes

ing-gri@online.no

tlf.48147247

Styremedlem: Helge Grimnes

helgegrimnes@online.no

tlf. 908 92 988

Kasserer: Sidsel Stordalen sidsel@stordalenas.no tlf. 916 79106

 
Andre verv 2020

Baneansvarlig:

Helge Grimnes

 helgegrimnes@online.no

tlf. 908 92 988

 Ungdomsrepresentant  Veronica Huse Wetterstad
 tlf. 93475330
 

 

 

 

 

 

 

Lov for Kongsberg Travselskap

Kongsberg Travselskaps vedtatte lover er nå tilgjengelig på nett, og kan leses her: Lov for Kongsberg Travselskap.