Årets Hest

05.09.2011

Fra 1972 har det blitt kåret Årets Hest i Kongsberg Travselskap. Her finner du en liste over hestene og deres eiere.

På årsmøtet i 1971 ble det vedtatt å utnevne Årets Hest ut fra statutter satt av styret. Eier(e) av Årets Hest tildeles for ett år en pokal hvor hestens navn blir inngravert. Denne pokalen er den kjørepokalen som ble tildelt A.O. Tømmerås etter hans Derbyseier med Flavino i 1939.

Årets Hester:
1972: Ekko Boy, Y. Hallerud, O. Hagen og E. Røraas
1973: Ulvinni, Thore Graven
1974: Tubablesen, Gudmund Baklid
1975: Chips, Stall Chips v/Finn Hagen
1976: Belg, Bjarne Snersrud
1977: Ullnix, Anne Andersson
1978: Ulvana, Thore Graven
1979: Volo Estina, Finn Hagen m/flere
1980: Aisi, Anne og Ivar Uverud
1981: Chipsial, Stall Chips v/Finn Hagen
1982: Kjenndøla, Tore Kjenndalen
1983: Kjenndøla, Tore Kjenndalen
1984: Chipsial, Stall Chips v/Finn Hagen
1985: Super Day, Stall Steglet v/Kjell Ivar Røraas
1986: Laugvar, Mikael Richardsen
1987: Laugvar, Mikael Richardsen
1988: Wyoming, Helge Sjødal
1989: Haugs Tommy, Ernst-Petter Knutsen
1990: Haugs Tommy, Ernst-Petter Knutsen
1991: Haugs Tommy, Ernst-Petter Knutsen
1992: Ulperla, Thore Graven
1993: Ulperla, Thore Graven
1994: Ulperla, Thore Graven
1995: Hov Troll, Øyvind Åshammer
1996: King Jacase, Arne Stokke
1997: Line Stjerna, Øyvind Åshammer
1998: Svene Gutten, Wilfred Jørgensen
1999: Svene Gutten, Wilfred Jørgensen
2000: Speedy Win, Arve Stengelsrud og Olav Brekke
2001: Kor Knekten, Sveinung og Ole Ruud 
2002: Svene Marte, Åsle og Wilfred Jørgensen
2003: Cherokee McCoy, Åsle og Wilfred Jørgensen
2004: Lindermack G.T., Terje Hotvedt
2005: Haugs Gutten, Thor Egil Haugen og Gro Anita Værås Haugen
2006: Evenstrolla, Paul Anders Lia
2007: Felicia's Fighter, Mona og Helge Sjødal
2008: Haugs Gutten, Thor Egil Haugen og Gro Anita Værås Haugen
2009: Kisgruvens Vimsa, Mona og Helge Sjødal
2010: Tonar, Paul Anders Lia og Hedda E. Assev 
2011: Nume Balder, Ernst-Petter Knutsen
2012: Red Adair Superb, Karl Brian Karlsen
2013: Red Adair Superb, Stall Brian KB v/Karl Brian Karlsen
2014: Nume Balder, Ernst-Petter Knutsen
2015: Raymond Palema, Geir Arne Gundersen
2016: Expo B.R. Stall Barolo Racing v/Henrik Bjørndalen                                                                                                   2017: Licensee, Knut Erik Krybelsrud og Helge Grimnes                                                                                                    2018: Amazing Case. Jørn og Roar Olafsen                                                                                                                       2019: Amazing Case. Jørn og Roar Olafsen  

2020:Amazing Case. Jørn og Roar  Olafsen