Om travlaget

Om Drammen og Opland Travselskap

Drammen og Opland Travselskap ble dannet i 1911 som en etterfølger av det tidligere Drammen Travkjørerselskab.

 
 

Historie

'Under markedet i 1864 ble der stiftet "Drammens Afdeling af Selskabet til den norske Hæsteraces Forædling". Der ble indtegnet 38 medlemmer. Kappkjøringen det året ble vunnet av "Norges Kjæmpe" der tilbakelagde banen i 71 sekunder. Banen var 1000 alen. Efter kappkjøringen samledes Deltagerne til Middag i Hotel de Scandinavie, hvor Skaaler utbragtes for Kongen, for Hædersgjesten Amtmand Breder, for de Præmiebelønnede, for Assistenterne, osv.'

Lagets første styreformann var Peder Aabel og han satt sammenhengende i 14 år, en rekord det har vist seg vanskelig å slå.

 
 

Styret i 2022
Leder Roy Karlsen tlf 986 83 869
Nestleder Glenn Kramer Stenberg

Øvrig styremedlemmer:

Johan Johansen
Cathrine Windelstad
Magnus Billing

Varamedlemmer:
Inge Hansen
Linn Stryken 
 
Ønsker du å bli medlem?
For å bli medlem i Drammen og Opland Travselskap, kontakt en av oss i styret. Som medlem i Drammen og Opland Travselskap får du flere fordeler, bl.a. lavere priser på en del av DNT's avgifter, medlemspris på Løpsbulletinen, medlemskort i travselskapet som gir gratis adgang til de fleste travarrangementer ved norske totobaner. Medlemskontingenten er kr 200,-.
Velkommen skal du være!