Kontakt

Ønsker du bli medlem av Drammen og Opland travselskap?

Ta kontakt med en av oss i styret.

Leder: Roy Karlsen tlf. 986 83 869 

Nestleder: Glenn Kramer Stenberg

Styremedlem: Cathrne Windelstad

Styremedlem: Johan Johansen

Styremedlem: Magnus Billing

Varamedlem: Inge Hansen

Varamedlem: Linn Stryken