Vellykket møte med Tina Dale Brauti

Skrevet av Harald Martinsen,  22.06.2010
Artikkelbilde

Det møtte 18 entusiastiske oppdrettere og hesteeiere til dialogmøtet med fokus på avl, som DNTs Tina Dale Brauti og Buskerud Travforbund avholdt på Drammen Travbane mandag 21.6.

De fleste stilte med stort pågangsmot og det var bra engasjement i salen. Det var til dels stor forskjell vedr meninger og synspunkter, noe som gjorde sitt til at det kom frem gode forslag og møtet helt klart ble vellykket. Det var spesielt noen saker alle var enige om - at vi sårt trenger flere hesteeiere inn i travsporten, det må være forutsigbarhet for oppdretterne og det må samarbeides i hele organisasjonen for at vi skal lykkes på best mulig måte.

”Jeg synes at vi fikk en veldig god dialog, med mange gode og konstruktive innspill” uttalte Tina etter møtet.

Stor takk til Tina Dale Brauti som tar seg tid til å besøke alle travforbund denne sommeren. En jobb som er veldig viktig for samarbeidet i organisasjonen. Ros fortjener også alle som møtte opp i Buskerud, og som bidrar til å støtte opp om travsportens utvikling og fremtid.