Kverkekarantene

13.08.2021

Karoline Krogh-Hanssen sin stall er båndlagt på grunn av kverke. 

Det er søkt og innvilget dispensasjon for bruk av Myremoen hestesportssenter  på hverdager (mandag til fredag)  mellom klokken 09.00 - 11.00.
Banene er i dette tidsrommet stengt for trening av andre hester.

Karoline følger de krav og forutsetninger som mattilsynet har gitt, og det vil være trygt for andre å trene hester på banene utover tiden som er forbeholdt hester fra hennes stall. 

Vedtaket gjelder inntil videre og vi vil komme med oppdatert informasjon hvis noe endrer seg. 

Det var en islandshest som fikk påvist kverke. Situasjonen er under kontroll: https://tgn.no/artikkel/situasjonen-er-under-kontroll/

Her er en artikkel på TGN hvor DNTs sjefsveterinær Wangen sier at Kverke ikke smitter så lett.

https://tgn.no/artikkel/kverke-smitter-ikke-sa-lett/