Informasjon fra Buskerud Travforbund

18.03.2022
Artikkelbilde

Vel overstått generalforsamlilng og en veldig hyggelig hestefest. Vi ønsker velkommen til det nye styret, og vår nye styreleder Anita Sønsteby.

Anita har laget et informasjonsdokument som er sendt til dere alle på e-post. Her kan dere bl.a. lese status knyttet til Drammen, Myremoen og Jarlsberg Arena. 

Klikk her for informasjonen