Gladnyhet fra Myremoen

27.10.2021
💡💡💡Gladmelding i høst mørket!🤩

I dag har lysanlegg til banen på Myremoen blitt levert. Vi starter omgående med montering, og vi håper å ha lys på plass i løpet av to til tre uker 😃 Hilsen fra driftsansvarlig for Myremoen, Anita Sønsteby