DNTs styre

Styreleder Erik Skjervagen
e-post: eskjerva@online.no
Mobil: 950 36 172

Nestleder Øistein Magnar Andresen
e-post: oistand@online.no 
Mobil:   995 71 922

Styremedlem Margrete Dysjaland
e-post: margrete.dysjaland@rogfk.no
Mobil:   952 38 523

Styremedlem Petter A. Baalsrud 
e-post: petter.baalsrud@tine.no
Mobil:   909 38 057

Styremedlem Kari Agerlie
e-post: kariagerlie@hotmail.com
Mobil:   951 37 806 

Styremedlem (Ansattes representant)
Roy Kristiansen
e-post: dnt.oppland@travsport.no
Mobil:   475 04 867

1. varamedlem Espen A. Schem
e-post: e.schem@me.com
Mobil:   928 10 284

2. varamedlem Sindre Lutdal Nyeng 
e-post: sindre.nyeng@proneo.no
Mobil:   974 11 176

3. varamedlem Jan Gjennestad
e-post: jangjennestad@hotmail.com
Mobil:   932 66 916

Varamedlem (Ansattes representant)
Jane Kathrin Johansen
e-post: jane.johansen@travsport.no
Mobil:  464 33 073