DNTs styreprotokoller

Styreprotokollene som legges ut er godkjente, men protokollen for det til enhver siste møte, signeres først på neste styremøte.

Styreprotokoller 2023
Sakslister og styreprotokoller publiseres på nye travsport.no

Styreprotokoller 2022

Protokoll 1-2022
Protokoll 2-2022
Protokoll 3-2022
Protokoll 4-2022
Protokoll 5-2022
Protokoll 6-2022
Protokoll 7-2022
Protokoll 8-2022
Protokoll 9-2022
Protokoll 10-2022
Protokoll 11-2022
Protokoll 12-2022
Protokoll 13-2022
Protokoll 14-2022
Protokoll 15-2022

Styreprotokoller 2021

Protokoll 1-2021
Protokoll 2-2021
Protokoll 3-2021
Protokoll 4-2021
Protokoll 5-2021
Protokoll 6-2021
Protokoll 7-2021
Protokoll 8-2021
Protokoll 9-2021
Protokoll 10-2021
Protokoll 11-2021
Protokoll 12-2021
Protokoll 13-2021
Protokoll 14-2021

Styreprotokoller 2020

Protokoll 1-2020
Protokoll 2-2020
Protokoll 3-2020
Protokoll 4-2020
Protokoll 5-2020
Protokoll 6-2020
Protokoll 7-2020
Protokoll 8-2020
Protokoll 9-2020
Protokoll 10-2020
Protokoll 11-2020
Protokoll 12-2020
Protokoll 13-2020
Protokoll 14-2020
Protokoll 15-2020
Protokoll 16-2020
Protokoll 17-2020

Styreprotokoller 2019

Protokoll 1-2019
Protokoll 2-2019
Protokoll 3-2019
Protokoll 4-2019
Protokoll 5-2019
Protokoll 6-2019
Protokoll 7-2019
Protokoll 8-2019
Protokoll 9-2019
Protokoll 10-2019
Protokoll 11-2019 . Vedlegg til styrevedtak 5, 11-2019.
Protokoll 12-2019
Protokoll 13-2019
Protokoll 14-2019


Styreprotokoller 2018

Protokoll 1-2018
Protokoll 2-2018
Protokoll 3-2018
Protokoll 4-2018
Protokoll 5-2018
Protokoll 6-2018
Protokoll 7-2018
Protokoll 8-2018
Protokoll 9-2018
Protokoll 10-2018
Protokoll 11-2018
Protokoll 12-2018
Protokoll 13-2018
Protokoll 14-2018
Protokoll 15-2018
 

Styreprotokoller 2017

Protokoll 1-2017
Protokoll 2-2017
Protokoll 3-2017
Protokoll 4-2017
Protokoll 5-2017
Protokoll 6-2017
Protokoll 7-2017
Protokoll 8-2017 
Protokoll 9-2017
Protokoll 10-2017
Protokoll 11-2017
Protokoll 12-2017
Protokoll 13-2017

Styreprotokoller 2016

Protokoll 1-2016
Protokoll 2-2016
Protokoll 3-2016
Protokoll 4-2016
Protokoll 5-2016
Protokoll 6-2016
Protokoll 7-2016
Protokoll 8-2016
Protokoll 9-2016
Protokoll 10-2016
Protokoll 11 2016
Protokoll 12 2016
Protokoll 13 2016
Protokoll 14 2016
Protokoll 15 2016
Protokoll 16 2016
Protokoll 17 2016

Styreprotokoller 2015

Protokoll 1-2015 
Protokoll 2-2015 
Protokoll 3-2015                                                                                                                     
Protokoll 4-2015                                                                                                                  
Protokoll 5-2015 
Protokoll 6-2015
Protokoll 7-2015
Protokoll 8-2015
Protokoll 9-2015

Styreprotokoller 2014

Protokoll 1 - 2014
Protokoll 2 - 2014
Protokoll 3 - 2014
Protokoll 4 - 2014
Protokoll 5 - 2014
Protokoll 6 - 2014
Protokoll 7 - 2014
Protokoll 8 - 2014
Protokoll 9 - 2014
Protokoll 10-2014 

Styreprotokoller 2013

Protokoll 1 - 2013
Protokoll 2 - 2013
Protokoll 3 - 2013
Protokoll 4 - 2013
Protokoll 5 - 2013
Protokoll 6 - 2013
Protokoll 7 - 2013
Protokoll 8 - 2013
Protokoll 9 - 2013
Protokoll 10 - 2013
Protokoll 11 - 2013

 Styreprotokoller 2012

Protokoll 1 - 2012
Protokoll 2 - 2012
Protokoll 3 - 2012
Protokoll 4 - 2012
Protokoll 5 - 2012
Protokoll 6 - 2012
Protokoll 7 - 2012
Protokoll 9 - 2012 
Protokoll10 - 2012
Protokoll 11 - 2012
Protokoll 12 - 2012
 

Styreprotokoller 2011

Protokoll 1 - 2011
Protokoll 2 - 2011
Protokoll 3 - 2011
Protokoll 4 - 2011
Protokoll 5 - 2011
Protokoll 6 - 2011
Protokoll 7 - 2011
Protokoll 8 - 2011
Protokoll 9 - 2011
Protokoll 10 - 2011
Protokoll 11 - 2011 
Protokoll 12 - 2011  
Protokoll 13 - 2011

Styreprotokoller 2010

Protokoll 1 - 2010
Protokoll 2 - 2010
Protokoll 3 - 2010
Protokoll 4 - 2010
Protokoll 5 - 2010
Protokoll 6 - 2010
Protokoll 7 - 2010
Protokoll 8 - 2010
Protokoll 9 - 2010
Protokoll 10 - 2010
Protokoll 11 - 2010
Protokoll 12 - 2010
Protokoll 13 - 2010
Protokoll 14 - 2010
Protokoll 15 - 2010
Protokoll 16 - 2010
Protokoll 17 - 2010
Protokoll 18 - 2010

Styreprotokoller 2009

Protokoll 1 - 2009
Protokoll 2 - 2009
Protokoll 3 - 2009
Protokoll 4 - 2009
Protokoll 5 - 2009
Protokoll 6 - 2009
Protokoll 7 - 2009
Protokoll 8 - 2009
Protokoll 9 - 2009
Protokoll 10 - 2009
Protokoll 11 - 2009
Protokoll 12 - 2009
Protokoll 13 - 2009
Protokoll 14 - 2009
Protokoll 15 - 2009
Protokoll 16 - 2009
Protokoll 17 - 2009
Protokoll 18 - 2009