DNTs styreprotokoller

Styreprotokollene som legges ut er godkjente, men protokollen for det til enhver siste møte, signeres først på neste styremøte.

Styreprotokoller 2023
Saksliste 1-2023

Styreprotokoller 2022

Protokoll 1-2022
Protokoll 2-2022
Protokoll 3-2022
Protokoll 4-2022
Protokoll 5-2022
Protokoll 6-2022
Protokoll 7-2022
Protokoll 8-2022
Protokoll 9-2022
Protokoll 10-2022
Protokoll 11-2022
Protokoll 12-2022
Protokoll 13-2022
Protokoll 14-2022
Protokoll 15-2022

Styreprotokoller 2021

Protokoll 1-2021
Protokoll 2-2021
Protokoll 3-2021
Protokoll 4-2021
Protokoll 5-2021
Protokoll 6-2021
Protokoll 7-2021
Protokoll 8-2021
Protokoll 9-2021
Protokoll 10-2021
Protokoll 11-2021
Protokoll 12-2021
Protokoll 13-2021
Protokoll 14-2021

Styreprotokoller 2020

Protokoll 1-2020
Protokoll 2-2020
Protokoll 3-2020
Protokoll 4-2020
Protokoll 5-2020
Protokoll 6-2020
Protokoll 7-2020
Protokoll 8-2020
Protokoll 9-2020
Protokoll 10-2020
Protokoll 11-2020
Protokoll 12-2020
Protokoll 13-2020
Protokoll 14-2020
Protokoll 15-2020
Protokoll 16-2020
Protokoll 17-2020

Styreprotokoller 2019

Protokoll 1-2019
Protokoll 2-2019
Protokoll 3-2019
Protokoll 4-2019
Protokoll 5-2019
Protokoll 6-2019
Protokoll 7-2019
Protokoll 8-2019
Protokoll 9-2019
Protokoll 10-2019
Protokoll 11-2019 . Vedlegg til styrevedtak 5, 11-2019.
Protokoll 12-2019
Protokoll 13-2019
Protokoll 14-2019


Styreprotokoller 2018

Protokoll 1-2018
Protokoll 2-2018
Protokoll 3-2018
Protokoll 4-2018
Protokoll 5-2018
Protokoll 6-2018
Protokoll 7-2018
Protokoll 8-2018
Protokoll 9-2018
Protokoll 10-2018
Protokoll 11-2018
Protokoll 12-2018
Protokoll 13-2018
Protokoll 14-2018
Protokoll 15-2018
 

Styreprotokoller 2017

Protokoll 1-2017
Protokoll 2-2017
Protokoll 3-2017
Protokoll 4-2017
Protokoll 5-2017
Protokoll 6-2017
Protokoll 7-2017
Protokoll 8-2017 
Protokoll 9-2017
Protokoll 10-2017
Protokoll 11-2017
Protokoll 12-2017
Protokoll 13-2017

Styreprotokoller 2016

Protokoll 1-2016
Protokoll 2-2016
Protokoll 3-2016
Protokoll 4-2016
Protokoll 5-2016
Protokoll 6-2016
Protokoll 7-2016
Protokoll 8-2016
Protokoll 9-2016
Protokoll 10-2016
Protokoll 11 2016
Protokoll 12 2016
Protokoll 13 2016
Protokoll 14 2016
Protokoll 15 2016
Protokoll 16 2016
Protokoll 17 2016

Styreprotokoller 2015

Protokoll 1-2015 
Protokoll 2-2015 
Protokoll 3-2015                                                                                                                     
Protokoll 4-2015                                                                                                                  
Protokoll 5-2015 
Protokoll 6-2015
Protokoll 7-2015
Protokoll 8-2015
Protokoll 9-2015

Styreprotokoller 2014

Protokoll 1 - 2014
Protokoll 2 - 2014
Protokoll 3 - 2014
Protokoll 4 - 2014
Protokoll 5 - 2014
Protokoll 6 - 2014
Protokoll 7 - 2014
Protokoll 8 - 2014
Protokoll 9 - 2014
Protokoll 10-2014 

Styreprotokoller 2013

Protokoll 1 - 2013
Protokoll 2 - 2013
Protokoll 3 - 2013
Protokoll 4 - 2013
Protokoll 5 - 2013
Protokoll 6 - 2013
Protokoll 7 - 2013
Protokoll 8 - 2013
Protokoll 9 - 2013
Protokoll 10 - 2013
Protokoll 11 - 2013

 Styreprotokoller 2012

Protokoll 1 - 2012
Protokoll 2 - 2012
Protokoll 3 - 2012
Protokoll 4 - 2012
Protokoll 5 - 2012
Protokoll 6 - 2012
Protokoll 7 - 2012
Protokoll 9 - 2012 
Protokoll10 - 2012
Protokoll 11 - 2012
Protokoll 12 - 2012
 

Styreprotokoller 2011

Protokoll 1 - 2011
Protokoll 2 - 2011
Protokoll 3 - 2011
Protokoll 4 - 2011
Protokoll 5 - 2011
Protokoll 6 - 2011
Protokoll 7 - 2011
Protokoll 8 - 2011
Protokoll 9 - 2011
Protokoll 10 - 2011
Protokoll 11 - 2011 
Protokoll 12 - 2011  
Protokoll 13 - 2011

Styreprotokoller 2010

Protokoll 1 - 2010
Protokoll 2 - 2010
Protokoll 3 - 2010
Protokoll 4 - 2010
Protokoll 5 - 2010
Protokoll 6 - 2010
Protokoll 7 - 2010
Protokoll 8 - 2010
Protokoll 9 - 2010
Protokoll 10 - 2010
Protokoll 11 - 2010
Protokoll 12 - 2010
Protokoll 13 - 2010
Protokoll 14 - 2010
Protokoll 15 - 2010
Protokoll 16 - 2010
Protokoll 17 - 2010
Protokoll 18 - 2010

Styreprotokoller 2009

Protokoll 1 - 2009
Protokoll 2 - 2009
Protokoll 3 - 2009
Protokoll 4 - 2009
Protokoll 5 - 2009
Protokoll 6 - 2009
Protokoll 7 - 2009
Protokoll 8 - 2009
Protokoll 9 - 2009
Protokoll 10 - 2009
Protokoll 11 - 2009
Protokoll 12 - 2009
Protokoll 13 - 2009
Protokoll 14 - 2009
Protokoll 15 - 2009
Protokoll 16 - 2009
Protokoll 17 - 2009
Protokoll 18 - 2009