DNT Organisasjon

Hvordan blir jeg medlem?

1. Du kan fylle ut "Bli medlem"-formularet som du finner i menylinjen øverst på www.travsport.no.
2. Du kan kontakte forbundssekretæren i din region, han/hun bistår deg med innmelding. Oversikt over forbundssekretærer finner du her:
http://www.travsport.no/Organisasjon/ForbundLag/Det-Norske-Travselskaps-Forbundssekeretarer/
3. Vet du hvilket travlag du vil bli medlem i, ta kontak med deres medlemsansvarlige.

Hvor mye koster det å være medlem?

Det er travlagene selv som på sine generalforsamlinger vedtar medlemskontingenten for kommende år. Kontingenten blir sendt ut i starten av januar hvert år. Kontakt det aktuelle travlaget eller din forbundssekretær for opplysninger rundt kontingentsatsen.

Jeg har lyst til å eie hest - hva gjør jeg?

DNTs eget andelslagskonsept, Hesteeiere.no, tilbyr andelshester i alle prisklasser. De fleste av hestene som formidles er delt opp i 20 andeler, dvs at hver andel tilsvarer 5% eierinteresse i en hest. Samme eier kan eie maksimalt 5 andeler i en enkelt hest.

Besøk hjemmesiden www.hesteeiere.no eller ta kontakt med Kim Are Sveen på telefon 22 95 60 00 eller mail: post@hesteeiere.no.

 

Det Norske Travselskap er en medlemsorganisasjon som består av 12 travforbund og 175 travlag fordelt i hele landet. Cirka 16 000 medlemmer er organisert i lokallagene, og lokallagene stiller representanter til travets høyeste organ – generalforsamlingen.
Styret består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen, samt ansattes representant. Styreleder er Knut Weum.

Administrasjonen er delt inn i fire avdelinger; sportsavdelingen, avdelingen for hestevelferd og dopingkontroll, avl- og sertifiseringsavdelingen og organisasjonsavdelingen.
Administrasjonen holder til i lokaler i Hestesportens Hus, Bjerke Travbane i Oslo.

Informasjon om DNTs styremedlemmer finner du under ”DNTs styre” i menyen til høyre på denne siden.