Tolletatens spørretime: Eksport og import av hest

Skrevet av Det Norske Travselskap ,  01.09.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Onsdag 1. november arrangerer Tolletaten en spørretime der tema er import og eksport av hest innen EU/EØS, hvilket inkluderer Norden. Arrangementet er på Teams og er gratis for deltagerne.

Spørretimen innledes med en kort gjennomgang av det sentrale regelverket innen dyrehelse og toll ved import og eksport av hest. Geografisk vil det dreie seg om reiser innen EU/EØS-området, hvilket inkluderer Norden.

Det oppfordres til å sende inn spørsmål på forhånd, og man er også velkommen til å være med uten å delta aktivt.

Spørsmål/problemstillinger sendes inn innen 25. oktober til kurs@toll.no. Det vi ikke bli gjort opptak av arrangementet.

Hvem passer spørretimen for? 

  • De som reiser med hest i forbindelse med konkurranse, stevne og trening
  • Speditør som jobber med utførsel/innførsel av hest
  • Transportør
  • Veterinær, beite og ferie
  • Andre med interesse for toll og transport med hest

Du finner mer informasjon og påmelding her
* Per 1. september er spørretimen fullbooket, men Tolletaten oppfordrer alle interessenter til å registrere seg på venteliste. Det opplyses videre at det ved god interesse vil vurderes å sette opp flere spørretimer angående eksport og import av hest.