Videreføring av mønstringsløpsordningen

Skrevet av Det Norske Travselskap,  31.03.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Styret i DNT har i dag vedtatt å videreføre mønstringsløpsordningen.

Under behandling av DNTs budsjett i januar ble det bestemt at midlene til mønstringsløp skulle utgå i sin helhet for å prioritere løpspremier. Med bakgrunn i Norsk Rikstotos fastsettelse av sitt årsregnskap for 2022 og beslutning om utdeling til DNT, har styret i DNT i dag bestemt å gjeninnføre mønstringsløpsordningen etter mal fra 2022. Stipulert budsjettkostnad for videreføring av mønstringsløpsordningen er 2,5 millioner kroner. Styret vil evaluere ordningen etter gjennomført mønstringsløpsperiode.

Bestemmelser for mønstringsløp for norskfødte hester født 2021 kan leses her.