Styremøte 31. mars

Skrevet av Det Norske Travselskap,  27.03.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

31. mars er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du sakslisten og en informasjon om de sakene som styret skal behandle på dette styremøtet.

Sakslisten til styremøter i DNT publiseres på travsport.no en uke før møtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her. På styremøte 31. mars skal styret behandle to vedtakssaker og bli orientert om seks andre saker.

Vedtakssaker
Første vedtakssak er regnskapsrapport per 28. februar 2023. Styret vil bli orientert om økonomisk status etter årets to første måneder.

Andre sak gjelder forslagshefte til DNTs generalforsamling 2023. Her skal styret ta stilling til sakene, med unntak av de oppgavene som tilfaller valgkomiteen. Fra organisasjonsleddene er det mottatt to lovendringsforslag og ytterligere seks forslag som behandles under generalforsamlingens sakspunkt «andre innkomne forslag».

Orienteringssaker
Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Blant de overordnende orienteringene til dette styremøtet, vil det informeres om møte i DU-utvalget 23. mars og møte i lovkomiteen 24. mars.

Under status hest, som for øvrig månedlig blir publisert på travsport.no her, får styret en status i antall starthester, utvikling i antall løp, antall hester i løp, utviklingen i antall starter per hest, samt innkjørt per hest – fordelt på rase.

Styret er styringsgruppe for det pågående prosjektet om utredningen av strukturen gjeldende totalisatorbaner i Norge. Under orienteringssaken vil styret få en rapport om fremdriften i prosjektet. En delrapport skal presenteres under DNTs generalforsamling 29. april, mens endelig rapport med anbefaling av tiltak planlegges ferdigstilt til 1. september.

DNT har i februar og mars holdt organisasjonskurs for styremedlemmer i travlag. Det er totalt blitt gjennomført 12 kurs, hvorav 10 er gjennomført fysisk og to kurs er gjennomført digitalt. Til sammen har tett opp til 300 tillitsvalgte deltatt på kursene.

«Hesteforsk» er et prosjekt som har pågått over en tid og har mål om å skape/gi økt forståelse og visualisering av de samfunnsøkonomiske effektene av hestenæringen. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Sverige, ledet av representant fra Norsk Institutt for bioøkonomi og Högskolan i Dalarna. Fra Norge er DNT og Norsk Hestesenter representert i referansegruppen til prosjektet.