Protokollen fra DNTs generalforsamling

Skrevet av Det Norske Travselskap,  29.06.2023
Artikkelbilde

Styret i DNT har i dag behandlet saken vedrørende uenigheten om sak 11, forslag 7, i protokollen fra DNTs generalforsamling 2023.

Protokollen fra DNTs generalforsamling 2023 har frem til nå ikke blitt signert av de generalforsamlingsvalgte protokollunderskriverne. Bakgrunnen for dette er uenighet om protokollens innhold vedrørende sak 11, forslag 7.

Under styremøte i mai vedtok styret å sende saken til DNTs Lovkomite for vurdering. Lovkomiteen gjorde sin vurdering, og deres uttalelse ble deretter oversendt styret i DNT.

Til dagens styrebehandling hadde ansattes representant, med støtte fra fagforeningen i DNT, foreslått en løsning for DNTs styre. Forslaget gikk ut på at ansattes representant deltar i styremøtene uten å stemme i saker.

Styret i DNT bifalt forslaget og uttrykte takknemlighet for de ansattes bidrag til å løse saken. Det opprinnelige forslaget tas opp til behandling på neste ordinære generalforsamling.

DNTs generalsekretær får i oppgave å lage et forslag til protokolltilførsel i protokollen fra DNTs generalforsamling, som vil være tilstrekkelig til at de generalforsamlingsvalgte protokollunderskriverne kan signere protokollen.