Organiseringen av Bjerke Travbane

Skrevet av Det Norske Travselskap,  01.06.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Arnlioth Heltberg får ansvaret for driften av Norsk Trav AS, avdeling Bjerke.

Styret i DNT har over tid arbeidet med endring i organiseringen av ansvar gjeldende arbeidsoppgaver knyttet til løpsarrangementer på Bjerke Travbane. Under styremøte 26. mai vedtok styret å opprette et eget driftsselskap for Bjerke Travbane. Styret har et mål om at arbeidet med alle travarrangementer skal skje fra dette driftsselskapet og under samme ledelse som leverer løpsklar bane.

Det er i dag Bjerke Travbane Eiendom AS som leverer løpsklar bane. Dette selskapet ledes av Arnlioth Heltberg. Det er naturlig at Heltberg tar over ansvaret for løpsarrangementene allerede nå, slik at han kan lede prosessen for å nå ovennevnte mål. Han overtar derfor ansvaret allerede fra 1. juni.

Even Westby har vært innleid til å ha ansvaret for Bjerkes løpsarrangementer frem til nå. Westby sin kompetanse vil i den nærmeste tiden bli benyttet til andre oppgaver i Norsk Trav AS. Endringen i Norsk Trav AS, avdeling Bjerke, har ingen betydning for Westbys oppgaver som daglig leder i Biri Trav AS.