Dom i ankesak 2 - 2023

Skrevet av Det Norske Travselskap,  11.07.2023
Artikkelbilde

DNTs Appellkomité har den 27.juni 2023 avsagt dom i ankesak 2 - 2023.

Appellkomitéen dømmer den ankende part [A] for brudd på DNTs Lovs § 11.2 (1) c) og i) til følgende straff:

"a) I henhold til DNTs lov § 11-5 (1) c), jf. § 11.5 (2) dømmes [A] til tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte verv for et tidsrom av 10 - ti - år beregnet fra i dag.

b) I henhold til DNTs lov §11.5 (1) d), jf. § 11.5 (2) dømmes [A] til tap av retten til å delta i travløp og trening på anlegg eid eller finansiert av DNT, samt retten til å delta på annen aktivitet i regi av DNT (utelukkelse) for et tidsrom av 3 - tre - år beregnet fra i dag.

c) I henhold til DNTs lov § 11.5 (1) e), jf. dømmes [A] til tap av retten til å oppholde seg på eller benytte anlegg eid eller finansiert av DNTs organisasjonsledd eller dets selskaper for et tidsrom av 10 - ti - år beregnet fra i dag.»

Dommen kan leses i sin helhet her.

 

Dommen er rettskraftig.