Dom i ankesak 3 - 2023

Skrevet av Det Norske Travselskap,  11.07.2023
Artikkelbilde

DNTs Appellkomité har den 22.juni 2023 avsagt dom i ankesaken fra Jomar Blekkan.

Appellkomitéen dømmer Jomar Blekkan for uaktsom overtredelse av DNTs Antidopingreglements § 3 (1) i), jf. § 9 (2), jf. § 13 (3) a), til bot kr. 38 000, -

Dommen kan leses i sin helhet her. 

Dommen er rettskraftig.