Dom i ankesak 1 -2023

Skrevet av Det Norske Travselskap,  11.07.2023
Artikkelbilde

DNTs Appellkomité har den 27.juni 2023 avsagt dom i ankesaken fra Kristian Malmin. 

Appellkomitéen dømmer Kristian Malmin for objektiv overtredelse av treneransvaret gjeldende DNTs Antidopingreglements § 3 (1) b), jf. § 9 (1), jf. § 13 (4) a), til bot kr. 35 000, -

Dommen kan leses i sin helhet her. 

Dommen er rettskraftig.