Hedersbevisninger og utmerkelser

Skrevet av Det Norske Travselskap,  27.01.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Det Norske Travselskap (DNT) ønsker å hedre de som har gjort en ekstraordinær innsats for norsk travsport. Nå ønsker vi dine innspill til kandidater.

DNTs generalforsamling avholdes siste helgen i april, og tradisjonen tro skal noen av de som har gjort en ekstraordinær innsats for travsporten hedres. DNT søker i denne forbindelse innspill på kandidater til de ulike hedersbevisningene.

Æresmedlemskap:
Æresmedlemskap tildeles person(er) som over tid har gjort en helt spesiell innsats for norsk travsport på ett eller flere områder:

 • Gjort en helt spesiell innsats som tillitsvalgt innenfor egen organisasjon. 
 • Styret kan, i spesielle tilfeller tildele æresmedlemskap til personer utenfor egen organisasjon som har gjort en markant innsats til beste for norsk travsport.
 • Forslag med begrunnelse kan fremmes av organisasjonsledd i DNT

Hederstegn:
Hederstegn tildeles personer som over tid har gjort en betydning innsats for norsk travsport på ett eller flere områder:

 • Gjort en betydelig innsats som tillitsvalgt innenfor egen organisasjon.
 • Styret kan, i spesielle tilfeller tildele hederstegn til personer utenfor egen organisasjon som  har gjort en markant innsats til beste for norsk travsport.
 • Forslag med begrunnelse kan fremmes av organisasjonsledd i DNT

Kriterier for «Årets Travlag 2022»:
Travlagene blir bedømt etter hvor godt man har etterlevd formålsparagrafen - der formålet søkes nådd ved følgende punkter:

 • Å samle flest mulige travsportsinteresserte innen sitt distrikt som medlemmer.
 • Å bygge ut og drive treningsbane og/eller treningsanlegg etter godkjente planer og normer.
 • Å avholde travløp etter gjeldende bestemmelser.
 • Å drive opplysningsarbeid om norsk travsport og hesteavl, samt de interesser som står i forbindelse med denne.
 • Å drive rekrutteringsarbeid gjennom aktiviteter for barn og ungdom, herunder tilrettelegge for ponnitrav.
 • Å fremme saker til beste for travsporten.
 • Årsrapport leveres innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt av DNT styret. Jfr. Normallov for travlag § 2 (2).

Kriterier for «Årets Ildsjel 2022»:
Prisen for «Årets Ildsjel» tildeles en person som gjennom flere år, og som stadig gjør, en solid og positiv innsats for travlaget og travsporten i sitt lokalmiljø. Arbeidet skal ha vært preget av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier; åpenhet, tillit, fair play og respekt. Personen skal inneha gyldig medlemskap i ett av Det Norske Travselskaps tilsluttede travlag.

Forslag på kandidater med begrunnelse sendes til DNT innen 28. februar til Tron Gravdal på e-post tron.gravdal@travsport.no