Posisjoneringssystem på Momarken

Skrevet av Det Norske Travselskap,  28.02.2023
Artikkelbilde

I morgen, onsdag 1.mars, starter arbeidet med å implementere posisjoneringssystemet på Momarken travbane.

Alle startende hester på Momarken i morgen, onsdag 1.mars, skal påmonteres en GPS-tracker på nummerskiltet. 

For de aktive er det derfor viktig å huske på at det nummerskiltet med festet til GPS-trackeren skal sitte på hestens venstre side.

Videre må alle hester som skal delta i totalisatorløp denne dagen kjøre innom oppsamlingsplassen på indre bane for påmontering av GPS-trackeren. Dette skal gjøres før avvikling av den obligatoriske prøvestarten. 

Det er via denne senderen at den grafiske fremstillingen av hestenes plassering underveis i løpene etter hvert vil bli synlig på tv-bildene av løp også fra Momarken. Det gjøres likevel oppmerksom på at denne grafikken ikke vil være synlig på tv-bildene fra løpene i morgen.