Føll født 2023

Skrevet av Det Norske Travselskap,  27.02.2023
Artikkelbilde
Illustrasjon, foto: Målfrid Vatne

Du kan på en enkel måte innrapportere resultat av bedekning 2022 i DNTs kundeportal Min Side. 

Føll kan eventuelt registreres som udøpt, navneforslag må da eventuelt sendes pr. epost/post ved en senere anledning.

Dersom hoppen gikk tom, har resorbert/kastet, eller føllet døde skal dette også registreres.

Vennligst ta kontakt med DNTs Servicetorg dersom du mangler brukertilgang til Min Side. 

For brukere som ikke har brukertilgang til Min Side sendes fødselsmeldingen på e-post eller pr. post.

Innrapporterte bedekninger 2022
Vedlagt følger liste over hopper som er registrert bedekt i 2022, ajour pr. 23.02.2023. Se oversikt her. 

Hvis du ikke finner hoppen din på listen må du ta kontakt med hingsteholder. Hingsteholder må gi DNT skriftlig beskjed om hoppe, hingst og bedekningsdato. 

 

Ved bedekning i utlandet er hoppeier selv ansvarlig for å gi beskjed til DNT. Dersom bedekning 2022 ikke er innrapportert vil du ikke ha mulighet for å innrapportere resultat av bedekning for 2022. Epost: sertifisering@travsport.no

Oppdretter

Oppdretter av føll under norsksertifisert hoppe er den som ved føllets fødsel er registrert i DNTs register som eier av moren. Ved eventuell endring av oppdretter skal søknadsskjema endring av oppdretter fremlegges samtidig med registrering av føllet.

Søknad skal foreligge på DNTs standardiserte skjema: https://www.travsport.no/PageFiles/197977/S%c3%b8knadsskjema%20endring%20av%20oppdretter.pdf

Sertifiseringspakker for føll født 2023
Sertifiseringspakker vil bli sendt til oppdretter fortløpende.

Prisliste 2023

Det er en besparing på kr 300,- ved å registrere resultat av bedekning på «Min Side» kontra manuell innsending av fødselsmelding. Minner også på at det vil ilegges ett gebyr ved for sen innrapportering av født føll.

 

Prisliste: https://www.travsport.no/PageFiles/197977/Prisliste%202023.pdf