Dom i saken mot Rune Wiig

Skrevet av Det Norske Travselskap,  24.02.2023
Artikkelbilde

DNTs Domskomité har den 23.februar 2023 avsagt dom i saken mot Rune Wiig.

Domskomitéen dømmer Rune Wiig for uaktsom overtredelse av DNTs Antidopingreglements § 3 (1) b), jf. § 13 (3) a), til bot kr. 60 000, -

Dommen kan leses i sin helhet her

Dommen har en ankefrist på 14 dager etter forkynnelse, jf. Antidopingreglementets § 20, og er følgelig ikke rettskraftig på nåværende tidspunkt.