Dom i saken mot Kristian Malmin

Skrevet av Det Norske Travselskap,  10.02.2023
Artikkelbilde

DNTs Domskomité avsa den 31.januar 2023 dom i saken mot Kristian Malmin. 

Domskomitéen dømmer Kristian Malmin for uaktsom overtredelse av DNTs Antidopingreglements § 3 (1) b), § 13 (3) a), til bot kr. 69 574, -

Dommen kan leses i sin helhet her. 

Dommen har en ankefrist på 14 dager etter forkynnelse, jf. Antidopingreglementets § 20, og er følgelig ikke rettskraftig på nåværende tidspunkt.