Dom i saken mot Jomar Blekkan

Skrevet av Det Norske Travselskap,  10.02.2023
Artikkelbilde

DNTs Domskomité avsa den 7.februar 2023 dom i saken mot Jomar Blekkan. 

Domskomitéen dømmer Jomar Blekkan for uaktsom overtredelse av DNTs Antidopingreglements § 3 (1) i), § 13 (3) a), til bot kr. 42 818, -

Dommen kan leses i sin helhet her. 

Dommen har en ankefrist på 14 dager etter forkynnelse, jf. Antidopingreglementets § 20, og er følgelig ikke rettskraftig på nåværende tidspunkt.