Dom i sak 03/2023

Skrevet av Det Norske Travselskap,  17.02.2023
Artikkelbilde

DNTs Domskomité avsa den 15.februar 2023 dom i sak 03/2023.

 

Domskomitéen dømmer påtalte for overtredelse av DNTs Lov § 11.2 (a) og (c), samt de etiske retningslinjene, til utestengelse for alltid, jf. DNTs Lov § 11.5 (1) c), d) og e).

Dommen kan leses her. 

Dommen har en ankefrist på 14 dager etter forkynnelse, jf. DNTs Lovs § 12.5, og er følgelig ikke rettskraftig på nåværende tidspunkt.