Avlsvurdering av varmblodstraver

Skrevet av Norsk Hestesenter,  30.01.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Onsdag 15. mars blir det avlsvurdering av varmblodstraver på Norsk Hestesenter.

Har du en hingst som skal vises? Her finner du informasjon om innmelding, samt viktig informasjon om bruk av varmblodstraverhingster som er tenkt brukt i avlen, men som ikke skal vises på Starum.

Innmelding avlsvurdering Norsk Hestesenter
Ønsker du å melde inn hingsten din til avlsvurdering på Norsk Hestesenter den 15. mars, gjøres dette elektronisk via www.hesteutstilling.no - fristen er 19. februar. Alle hingster som vises vil bli godkjent, unntatt de med diskvalifiserende helsedefekter. Framvisning er en forutsetning for at avkom skal få fulle rettigheter. Prisen er kr. 15 000,- inkl. mva., dette inkluderer bedømmelse, helse- og røntgenundersøkelse. 

Tidsprogrammet forsøkes lagt opp slik at flest mulig kan kjøre til og fra på dagen, men for de som har lang vei er det mulighet for oppstalling.

Bedekningstillatelse
Enhver bruk av varmblodstraverhingst til avl i Norge, betinger at det løses bedekningstillatelse hos Det Norske Travselskap (DNT) for det aktuelle året. Dette er en forutsetning for at et eventuelt føll skal kunne bli registrert som traver. Denne må løses for:

For å kunne avle norskfødte føll med godkjent hingst stasjonert i Norge gjelder følgende:

 • Hingsten må være kåret (modell før 2015) eller avlsvurdert (modell fra 1.1.2015) og erklært fri for defekter som gir avlsforbud.
 • Hingst som er avlsvurdert ved fysisk framvisning i annet nordisk land behøver ikke vises på kunngjort avlsvurdering i Norge, men det må søkes NHS om godkjenning for Norge. Pris for teoretisk avlsvurdering er kr 3.750,- inkl. mva. Send søknad via dette skjemaet. Frist 1. mars.
 • Hingst som ikke er godkjent i Norge eller annet nordisk land må meldes til avlsvurdering. Pris kr. 15 000,- inkl. mva. som inkluderer bedømmelse, helse- og røntgenundersøkelse. Her melder du på hingsten til avlsvurdering.
 • Avkom etter hingst godkjent for norsk avl i henhold til ovennevnte får fulle rettigheter med hensyn til startrett i klasseløp, mønstringsløp etc. (se under).

For importsæd 2023 gjelder følgende:

 • Importør/ansvarlig person må søke om bedekningstillatelse 2023 for alle hingster som blir benyttet (se over).
 • Hingster som har vært godkjent tidligere år er automatisk godkjent.
 • For nye hingster må det søkes NHS om godkjenning. Send søknad via dette skjemaet. Frist 1. mars.
 • Pris for vurdering av nye hingster er kr. 3 750,- inkl. mva.

Viktig info ved bruk av hingst som står i Norge og som ikke er avlsgodkjent
Avkom etter hingster i Norge som ikke er vist på avlsvurdering, godkjent for importsæd eller godkjent for bruk på egne hopper vil ikke være berettiget til:

 • Oppdretterpremier
 • Deltakelse i de klassiske årgangsløpene
 • Deltakelse i Prinsesse Märthas Louises pokalløp
 • Deltakelse i Jarlsberg Grand Prix
 • Deltakelse i mønstringsløp
 • Deltakelse i DNTs unghestserie